Korporat

Latihan & Pembangunan Modal Insan

Non-Certified Program
 • SUBJEK LATIHAN :
  MOTIVASI, PEMBANGUNAN DIRI,
  TRANSFORMASI MINDA, PENGURUSAN MINDA
  BESTARI DAN; KEPUASAN & KESERONOKAN
  BEKERJA

 

 • Sasaran : Semua Warga Kerja
 • Sinopsis : Kursus yang menggabungkan IQ, EQ &
  SQ dalam membangun diri dan perkembangan
  kerjaya. Ia juga membincangkan tentang pengurusan
  kewangan peribadi.
 • SUBJEK LATIHAN :
  BINA PASUKAN, KOMUNKIASI PASUKAN,
  IKHTIAR HIDUP

 

 • Sasaran : Semua Warga Kerja
 • Sinopsis : Seni menjadi Team Player dan kerja
  berpasukan berpaksikan model FSNP : Forming,
  Storming, Norming, Performing. Ia juga memupuk
  cara kerja berpasukan dengan sumber terhad.
  Sesuai dilaksanakan secara indoor sahaja, 100%
  outdoor sahaja atau gabungan indoor dan outdoor.
 • SUBJEK LATIHAN :
  ‘SYMP : SAYA YANG MENURUT PERINTAH’
  YANG HARMONI, HUMAN RELATION,
  INTERPERSONAL SKILL.
 • Sasaran : Semua Warga Kerja
 • Sinopsis : Kursus membentuk kemahiran hubungan
  kemanusian dan interpersonal agar menjana seni
  kepengikutan yang harmoni. Ia juga membentuk
  kesediaan diri sebagai pengikut yang bijaksana.
  Yang istimewa, seni melafaz Yes & No dalam setiap
  arahan.
 • SUBJEK LATIHAN :
  KEPIMPINAN, KOMPETENSI KEPIMPINAN,
  PEMBANGUNAN FUTURE LEADER, PENYELIAAN
  BERKESAN
 • Sasaran : Pemimpin organisasi, Penyelia, Penolong
  Pegawai Tadbir, Ketua Kerani, Warga Kerja yang
  memimpin
 • Sinopsis : Kursus pembentukan daya kepimpinan
  yang berpengaruh dan berkesan melalui kaedah
  L.E.G.A.C.Y.
 • SUBJEK LATIHAN :
  COACHING & MENTORING
 • Sasaran : Pemimpin organisasi, Penyelia, Penolong
  Pegawai Tadbir, Ketua Kerani, Warga Kerja yang
  memimpin
 • Sinopsis : Membina kapasiti diri sebagai sorang
  Coach & Mentor dengan menggunakan model
  G.R.O.W.
 • SUBJEK LATIHAN :
  INTEGRITI
 • Sasaran : Semua warga kerja. Boleh disesuiakan
  dengan sasaran seperti kepimpinan, warga kerja
  berprestasi rendah dsbg.
 • Sinopsis : Kursus pembangunan daya integriti di
  kalangan warga kerja melalui kaedah
  INT.E.GR.I.TY.
 • SUBJEK LATIHAN :
  PENGURUSAN KAUNTER DAN PERKHIDMATAN
  PELANGGAN

 

 • Sasaran : Frontliners, Warga kerja yang berurusan
  dengan pelanggan. Boleh disesuaikan dengan
  telefonis.
 • Sinopsis : Kursus membangun daya kebolehan
  dalam pengurusan pelanggan demi kepuasan tahap
  maksima.
 • SUBJEK LATIHAN :
  PENGURUSAN EMOTIONAL QUOTION (EQ)
  BERSANDARKAN KEPATUHAN SPIRITUAL
  QUOTION (SQ), PEMBANGUNAN SIKAP POSITIF
  & SEIMBANG, PENGURUSAN STRESS, ANGER &
  PAIN
 • Sasaran : Semua warga kerja, warga kerja yang
  bekerja dalam situasi yang sangat menekan.
 • Sinopsis : Kursus membangun daya tahan emosi
  dalam menghadapi bebanan kerja dan kehidupan.
 • SUBJEK LATIHAN :
  KOMUNIKASI BERKESAN DAN BERPENGARUH
 • Sasaran : Semua warga kerja
 • Sinopsis : 80% dari keperluan kerja adalah
  komunikasi. Kursus I.N.F.O. memenuhi dan menepati
  keperluan itu.
 • SUBJEK LATIHAN :
  TRAIN THE TRAINERS, PUBLIC SPEAKING
 • Sasaran : Warga kerja yang terlibat dengan bicara
  khalayak termasuk pegawai yang terlibat dengan
  latihan.
 • Sinopsis : Kaedah penyampaian dan penguasaan
  audien berkesan. Formula E-SIKA diaplikasi dalam
  perlatihan ini.
 • SUBJEK LATIHAN :
  NEGOSIASI DAN PERUNDINGAN
 • Sasaran : Semua warga kerja yang terlibat dengan
  negosiasi secara dalaman (di kalangan warga kerja)
  dan luar (seperti tender, projek dsbg.)
 • Sinopsis : Kursus yang menghidangkan FORMULA
  negosiasi dan perundingan dalam apa jua situasi.
 • SUBJEK LATIHAN :
  SETIAUSAHA PEJABAT
 • Sasaran : Pemandu, Penyelia kepada pemandu
 • Sinopsis : Pembangunan jiwa kemahiran
  kesetiausahaan yang disenangi boss dan setiap insan
  yang berurusan. Teknik ‘sandwich’ ditekankan
  dalam kursus ini.

Open chat
Apa yang saya boleh bantu ?
Salam Sejahtera !
Selamat datang ke Bitara Training .