Korporat

Latihan & Pembangunan Modal Insan

Certified Program
 • Nama Komersial yang Dicadangkan :
  KURSUS PERSIJILAN ANTARABNGSA : KURSUS
  CERTIFIED NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING
  (NLP) PRACTITIONER (NFNLP-USA)

 

 • Sasaran : Semua Warga Kerja
 • Sinopsis : Mempelajari kaedah ampuh dalam
  pembangunan diri, komunikasi berpengaruh,
  Pengurusan Keadaan Diri (Stress, Anger & Pain), Seni
  Interpersonal dan perawatan.
 • Nama Komersial yang Dicadangkan :
  KURSUS PERSIJILAN ANTARABNGSA : KURSUS
  CERTIFIED NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING
  (NLP) PRACTITIONER (NFNLP-USA)

 • Sasaran : Semua Warga Kerja
 • Sinopsis : Mempelajari kaedah menjadi seorang
  COACH yang berkesan dalam membangun diri
  sendiri dan orang lain.
 • Nama Komersial yang Dicadangkan :
  STARS : SENI TAMPAK ANDA RELEVAN SELALU
  SENI KEPIMPINAN DIRI & KEPENGIKUTAN

 • Sasaran : Semua Warga Kerja
 • Sinopsis :  Mempelajari kaedah ampuh
  dalam pembangunan diri, komunikasi berpengaruh,
  Pengurusan Keadaan Diri (Stress, Anger & Pain) dan
  Seni Interpersonal.
 • Nama Komersial yang Dicadangkan :
  SKOP : SENI KOMUNIKASI BERPENGARUH

 • Sasaran : Semua Warga Kerja
 • Sinopsis : Mempelajari kaedah ampuh dalam seni
  komunikasi berpengaruh dan berkesan. Dikongsikan
  juga asas bercakap di khalayak.
 • Nama Komersial yang Dicadangkan :
  BE SUPER COACH & SUPERB MENTOR

 • Sasaran : Staff Yang Mempunyai Anak Buah
 • Sinopsis : Mempelajari kaedah membangun diri
  dan anak buah dalam kehidupan dan kerjaya mereka
  dengan menggunakan kaedah Coaching &
  Mentoring. Dengan teknik ini, kompetensi anak buah
  dapat dibangunkan agar legasi kecemerlangan
  organisasi dapat diteruskan.
 • Nama Komersial yang Dicadangkan :
  LEADERSHIP : LEAD & INSPIRE

 • Sasaran : Kepimpinan Organisasi
 • Sinopsis : Mempelajari kaedah membangun daya
  kepimpinan diri sebelum memimpin orang lain. Ia
  mendedahkan kaedah membangun kompetensi daya
  kepimpinan agar menjadi inspirasi para pengikut
  atau anak buah.
 •  Nama Komersial yang Dicadangkan :
  KEMAHIRAN PENYELIAAN BERPENGARUH

 • Sasaran : Penyelia
 • Sinopsis : Mempelajari kaedah membangun daya
  kepimpinan diri sebelum memimpin orang lain. Ia
  mendedahkan kaedah membangun kompetensi daya
  kepimpinan agar menjadi inspirasi para pengikut
  atau anak buah.
 • Nama Komersial Dicadangkan :
  TRAIN THE TRANERS
  AUDIEN DIKUASI & PEMBELAJARAN DIPEROLEHI

 • Sasaran : Jurulatih, Fasilitator, Penceramah,
  Instruktor, Penyampai takimat dan sesiapa sahaja
  yang terlibat dengan bicara khalayak.
 • Sinopsis : Mempelajari kaedah membangun daya
  kepimpinan diri sebelum memimpin orang lain. Ia
  mendedahkan kaedah membangun kompetensi daya
  kepimpinan agar menjadi inspirasi para pengikut
  atau anak buah
 • Nama Komersial Dicadangkan :
  NUH : NEGO UNTILL HIRED
  DEAL KASI JADI

 • Sasaran : Staf yang terlibat dengan negosiasi
  seperti tender, projek dan latihan
 • Sinopsis : Mempelajari seni dan formula negosiasi
  yang mudah dipraktikan dalam apa jua situasi.
  Apabila ia dikuasai, penjimatan dapat dilaksanakan.
 • Nama Komersial Dicadangkan :
  PENGURUSAN EQ : TERAPI DIRI HOLISTIK
  NLP UNTUK MEMBANTU

 • Sasaran : Pegawai atasan, akrab dan warga kerja
  yang suka membantu.
 • Sinopsis : Mempelajari seni pengurusan hambatan
  emosi iaitu stress, anger & pain. Ia juga adalah seni
  memahami psikolgi insan, agar mudah difahami dan
  memahami.4 terapi dikongsikan bagi isu
  KETENANGAN,KEMAAFAN, PERHUBUNGAN &
  KONFLIK. Pegawai atasan amat sesuai menguasai
  ilmu ini agar pendekatan pentadbiran dilaksanakan
  sejajar dengan psikologi insan.

Open chat
Apa yang saya boleh bantu ?
Salam Sejahtera !
Selamat datang ke Bitara Training .